De bestuivende insecten verdienen de hoogste kwaliteit nectar en stuifmeel

Om met de deur in huis te vallen: Alle grotere telers waarvan wij de bloembollen betrekken hebben een SKAL-certificering. Wij hebben er zelf voor gekozen om geen enkel keurmerk te gebruiken. Bij nader onderzoek voegt dat voor ons als bevorderaar van kwalitatief voedsel voor de bestuivende insecten weinig tot niets toe. In samenspraak met de telers zijn we wel tot kwaliteitsgaranties gekomen waarbij het welzijn van de nuttige insecten leidend is. Dat vinden wij veel belangrijker en dat betekent het volgende:

  • De telers inunderen hun gronden niet meer. Dat wil zeggen dat ze hun grond niet onder water zetten, waarbij al het bodemleven  - waaronder voor de bollen schadelijke insecten - gedood wordt. Dit was en is een gebruikelijke methode om schadelijk bodemleven te doden, maar dat gebeurt dan helaas ook letterlijk met ál het bodemleven. (Met SKAL is dit wel toegestaan.)

 

  • De bloembollen die we betrekken van de telers zijn meestal minimaal 3 jaar in eigen teelt. Dat betekent dat de bloembollen 3 jaar geteeld zijn in eigen beheer zonder enig gebruik van chemicaliën. (Ook dit is een belangrijk verschil met SKAL. SKAL-certificering staat namelijk toe dat bij reguliere telers bloembollen worden gekocht, die dan in de 'gecertificeerde' grond worden gezet, het jaar daarop worden de bollen geoogst en SKAL-gecertificeerd verkocht). Daar kunnen wij niet achter staan ... en de meeste chemievrij werkende telende telers ook niet. De nuttige insecten worden dan evengoed meer of minder blootgesteld aan residuen in de nectar of het stuifmeel. Veel residuen zijn ook in minimale hoeveelheden zeer schadelijk voor honingbijen en andere bestuivende insecten zoals hommels en andere wilde bijen, maar ook voor vlinders.

 

  • Ook zonder het gebruik van chemicaliën door de teler kunnen kwalijke stoffen toch in de bollen terecht komen. Bijvoorbeeld door driften (verspreiding via de wind) of via het oppervlaktewater. Bij vermoedens hiervan kunnen we een residutest op de bollen doen. In de eerste twee jaren hebben we enkele kleine partijen bloembollen om deze reden moeten afkeuren en deze niet in de verkoop gebracht of teruggeroepen. De laatste 2 jaren hebben we nauwelijks of geen residuen meer gevonden boven de detectiegrens.

 

  • Een van de krachtigste manieren om een beeld van de levenskracht oftewel vitaliteit van de bloembollen zichtbaar te maken is via chromatografie (de rondfilter chromatografie volgens Ehrenfried Pfeiffer die al een eeuw toegepast wordt) of via capillary dynamolysis (stijgbeeld onderzoek). Hiermee is ook goed aan te tonen of producten van reguliere of chemievrije teelt afkomstig zijn. Op de website www.christall.nl (nog in opbouw) is daar meer over te lezen en te zien.

 

  • Met chromatografie en stijgbeeldonderzoek is ook de kwaliteit van de grond, de mest, de compost, de mestcompost, de Bokashi en/of de groenbemester zichtbaar te maken en van jaar tot jaar te monitoren. Ook dit onderzoek doen we geregeld en zelfstandig. Het kan een hulpmiddel zijn voor de teler om veranderingen, verbeteringen of omschakelingsprocessen te volgen en te optimaliseren.

 

  • Als u vragen of opmerkingen heeft over 'ONZE KWALITEIT' en de methoden die we daartoe benutten, of als u zelf grond, mest, levensmiddelen of andere producten door ons wilt laten onderzoeken is uw reactie of verzoek welkom op [email protected]

 

Team BloembollenVoorBijen,
samen met Christall & BDimkers