Over ons

Bijen geven aan hoe het is gesteld met onze omgeving. Als er het jaar rond bloei is, is er evenwicht, balans en voorspoed. Eigenlijk zou alleen het overschot dat de bijen aan honing realiseren verkocht kunnen worden. De honing die na Pasen over is gebleven, die de bijen niet zelf in de winter nodig hadden, is een op die manier een geschenk aan de mens. Honing is te proeven als wijn, een afdruk van het landschap in smaak en geur met ongekende variaties.

 “Imkers hoeven niets anders te doen om hun bijen gezond te houden dan zaaien, zaaien, zaaien en planten, planten, planten. Verbeter de drachtomgeving (bloemen die nectar en stuifmeel geven), al het andere kunnen de bijen zelf..”  Vanuit de biologisch dynamische gedachte willen wij bijdragen aan de gezondheid van bijen gezien hun betekenis voor de natuur en mens. Niet de honingwinning maar de gezondheid van de bijen staat voor ons op de eerste plaats. Ons landschap zou in staat moeten zijn hen te dragen. Dankzij hen is een groot gedeelte van ons voedsel mogelijk door bestuiving en vruchtvorming.

Bloembollen zijn de eerste bloeiers. Zij zijn de aankondigers van het vroege voorjaar. Ze bieden het beste én eerste voedsel voor honingbijen. Maar ook voor wilde bijensoorten, vlinders en hommels als die laatste uit hun winterslaap komen en op zoek gaan. In het voorjaar hebben zij nectar en stuifmeel nodig om een 'woning' te kunnen bouwen, eitjes te leggen en zo voor nageslacht te zorgen..

Als BD-imkers (biologisch dynamische imkers) dachten we als volgt:

  1. De bodem is rampzalig door alle chemicaliën en vaak geheel dood.
  2. Veel boeren willen omschakelen en biologisch telen, maar de producten moeten wel afgenomen worden. Ze zijn duurder door het minder intensief kunnen telen, daardoor een lagere opbrengst en meer werk om goed te bemesten/composteren. intensiever boeren.
  3. Bijen en andere nuttige insecten (de bestuivende insecten) worden bedreigd in hun voortbestaan.

Chemievrij geteelde bloembollen? Dan slaan we drie vliegen in een klap (excuus voor de akelige uitdrukking). Dat wordt het. Dat is goed voor de bijen en goed voor de aarde en goed voor de pionierende boer. Een chemievrije teelt werkt overal door, in het drinkwater, in de bodem, de biodiversiteit neemt toe etc.. Als de bijen goed voedsel krijgen in het voorjaar, zijn ze op krachten als er later in het seizoen veel meer bloeit. Bijen bestuiven, er komen meer planten, er is meer plek voor wilde bijen, voor de specifieke soorten die zíj weer nodig hebben, voor andere insecten en daarmee meer voedsel voor de vogels. Honingbijen zijn een basisvoorwaarde voor al het leven.

Wij nodigen u van harte uit om dit mede mogelijk te maken.


Theo Georgiades                             Yvonne Endhoven

Westerweg 185                                Groenoord 352

1852 AD Heiloo                                2401AM  Alphen aan den Rijn

 

Als initiatiefnemers willen we hier bovendien iedereen bedanken die deze webshop heeft helpen mogelijk te maken en met ons samenwerkt !